ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องรับ IPM

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องรับ IPM HD

รุ่นเครื่องรับสัญญาณ เมนซอฟแวร์ ซอฟแวร์ช่องรายการ ซอฟแวร์ภาพต้อนรับ
IPM FINN NEW 310 Edite2
IPM HD Pro3 NEW 310 Edite2
IPM HD Pro2
IPM HD Pro1
IPM UP HD2 NEW 310 Edite2
IPM UP HD1
IPM HD COMBO


ดาวโหลดซอฟแวร์เครื่องรับ IPM HD ทั้งหมด คลิ๊ก

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มความถี่ OTA

รุ่นเครื่องรับสัญญาณ 3480H30000
IPM HD Pro3
IPM HD Pro2
IPM HD Pro1
IPM UP HD2
IPM UP HD1
IPM HD COMBO

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องรับ IPM SD

– ดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool UpgradeV1.07 สำหรับ IPM 801
– ดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool UpgradeV5.06 สำหรับ IPM Clear,IPM lite,IPM PVR

รุ่นเครื่องรับสัญญาณ เมนซอฟแวร์ ซอฟแวร์ภาพต้อนรับ ซอฟแวร์ OTA
IPM 801
IPM Claer
IPM LITE
IPM UP PVR
ปิดโหมดสีเทา