ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องรับ IPM HD

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องรับ IPM HD

รุ่นเครื่องรับสัญญาณ เมนซอฟแวร์ ซอฟแวร์ช่องรายการ ซอฟแวร์ภาพต้อนรับ
IPM HD Pro3
IPM HD Pro2
IPM HD Pro1
IPM UP HD2
IPM UP HD1
IPM HD COMBO


ดาวโหลดซอฟแวร์เครื่องรับ IPM HD ทั้งหมด คลิ๊ก

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มความถี่ OTA

รุ่นเครื่องรับสัญญาณ 3480H30000
IPM HD Pro3
IPM HD Pro2
IPM HD Pro1
IPM UP HD2
IPM UP HD1
IPM HD COMBO
ปิดโหมดสีเทา