IPM-Service Tool

IPM-Service Tool

IPM Service Tool สำหรับเครื่องรับสัญญาณ SD package (IPM801.IPM-PVR,IPM-CLEAR,IPM_LITE,IPM_UP)

icon-manual– ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม IPM Service software V2.88
icon-download– ดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool V 2.88
icon-download– ดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool UpgradeV1.07 สำหรับ IPM 801
icon-download– ดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool UpgradeV5.06 สำหรับ IPM Clear,IPM lite,IPM PVR
icon-manual– ขั้นตอนการติดตั้ง Driver IPM-USB Loading Cable
icon-manual– ดาวน์โหลด Driver IPM-USB Loading Cable

 

IPM Service Tool สำหรับเครื่องรับสัญญาณ HD package (IPM-HD Pro,IPM-HD Combo,IPM-HD Pro2,IPM-UP HD)

icon-manual– ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม IPM Service software V2.98 แ ละ V3.01
icon-download– ดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool V 3.09 สำหรับรุ่น IPM-HD PRO
icon-downloadดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool V 3.09 สำหรับรุ่น IPM-HD Combo
icon-download– ดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool V 3.09 สำหรับรุ่น IPM-HD PRO2
icon-download– ดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool V 3.09 สำหรับรุ่น IPM-HD PRO3
icon-download– ดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool V 3.09 สำหรับรุ่น IPM-UP HD
icon-download– ดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool V 3.09 สำหรับรุ่น IPM-UP HD2

 

IPM Service Tool สำหรับเครื่องรับสัญญาณ SD package (Lite ไม่มีโหมด NSS6)

icon-manual– ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม IPM Service 306 – แก้ NSS6 หาย
icon-download– ดาวน์โหลดโปรแกรม IPM Service tool

 

IPM Software

icon-manual– ขั้นตอนการโหลดซอฟแวร์ IPM Service software V3.07
icon-download
ดาวโหลดซอฟแวร์ V3.07.0409 รุ่น UP HD

ปิดโหมดสีเทา