รายละเอียด ขนาดไฟล์ วันที่ออก
ซอฟต์แวร์ช่องรายการ IPM HD FINN V.576 145 KB อัพเดท 17 ตุลาคม 2563
ซอฟต์แวร์ช่องรายการ IPM HD FINN V.575 145 KB อัพเดท 16 ตุลาคม 2563
ซอฟต์แวร์ช่องรายการ IPM HD FINN V.574 145 KB อัพเดท 1 กันยายน 2563
ซอฟต์แวร์ช่องรายการ IPM HD FINN V.565 145 KB อัพเดท 11 มีนาคม 2563
รายละเอียด ขนาดไฟล์ วันที่ออก
ซอฟต์แวร์ ภาพต้อนรับ IPM HD FINN V.119 640 KB อัพเดท 1 เมษายน 2563
ซอฟต์แวร์ ภาพต้อนรับ IPM UP HD2 V.119 640 KB อัพเดท 1 เมษายน 2563
ซอฟต์แวร์ ภาพต้อนรับ IPM HD Pro3 V.119 640 KB อัพเดท 1 เมษายน 2563