หากคุณกำลังมองหาอาชีพที่มั่นคง พร้อมพัฒนาศักยภาพในตนเอง ส่งใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบ Resume ได้ที่ Recruitment@ipmss.com หรือโทร 0-2024-8048 ต่อ 1516

ลักษณะงาน
1.วางโครงสร้างแผนงานประจำปี และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ โดยแผนนั้นต้องนำมาวัดผลเป็นตัวเลขได้
2.วางแผนเพื่อนำ Banner ที่พ่วงกับ Landingpage ของบริษัท ไปฝากไว้กับเว็บไซต์ดัง ๆ ต่าง ๆ ที่มี Traffic และกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามต้องการ โดยมีเครื่องมือที่ใช้วัดผลเป็นตัวเลขได้
3. บริหารงานขายสินค้า ออน์ไลน์ , การส่งสินค้า, การเก็บเงิน ฯ
4.ออกแบบ และดำเนินงานจัดทำ Website, PR page, Content page รวมถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสาร
5.ทำเว็บไซด์ของบริษัท, Facebook ให้เกิด Traffic
6.เช็คข้อมูลคู่แข่งว่าเขาลงโฆษณา หรือวางรูปแบบอย่างไรถึงติดอันดับใน google
หาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างแบรนให้เป็นที่คุ้นตาของลูกค้า
วางแผนทำการตลาดต่างๆ บน Social Network
7.ทำแผนงานสรุปเป็นกราฟรายเดือน

คุณสมบัติ
1.ประสบการด้าน Internet Marketing, Information Technology 3 – 5 ปี
2.มีความสามารถในการสร้างการสื่อสาร
3.มีความรู้ด้านบริหารข้อมูล เพื่อการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4.ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Web design/ graphic design skill
5.(e.g. HTML and CSS, Adobe Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver or similar programs)
6.ความสามารถในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น
7.ความสามารถในการบริหารงานโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ / ทำงานนอกสถานที่ ได้
9.มีความรู้เรื่องระบบการทำงานในรูปแบบ ISO

ลักษณะงาน
1.ดูแลรับผิดชอบการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
กระทบบัญชี
2.จัดทำกระบวนการควบคุมภายในรวมถึงจัดทำและทบทวนรายงานทางบัญชี สำหรับการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
3.สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
4.ติดต่อ ประสานงาน และสนับสนุนข้อมูลให้กับสรรพากรได้
5.หากมีประสบการณ์ ระบบformula จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
1.เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 25 – 35 ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
2.มีอัธยาศัยดี
3.ประสบการณ์ในงานด้านการจัดทำบัญชี 2 ปีขึ้นไป
4.มีความกระตือรือร้น อดทนในการทำงาน
5.มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
6.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 18ปี ขึ้นไป
2.มีความกระตือรือร้น อดทนในการทำงาน