บริษัท ไอพีเอ็มทีวี จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัทสื่อสาร โทรคมนาคม ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี โดยมีเป้าหมายในการให้บริการโทรทัศน์ผ่านสัญญาณดาวเทียมเพื่อการประชา สัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยมีการลงทุนไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท และมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการทำสัญญาติดตั้งงานระบบเคเบิลทีวี และออกสิทธิ์การฉายในอาคารซึ่งนั่นก็เหมือนการการันตีถึงความคงอยู่อย่างมั่นคงของช่องที่จำเป็นต้องรักษาสัญญาทั้งทางกฏหมาย และจรรยาบรรณของเรา

บริษัท ไอพีเอ็ม โฮลดิ่ง จำกัด
อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 1 89/23, แขวง ดินแดง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400
คอลล์ เซนเตอร์ : 02-245-9999
เวลาทำการ : จันทร์–เสาร์ 08.30–17.30 น.
www.ipmtv.tv

แผนที่สำนักงานใหญ่