การล้างค่าเครื่อง Recovery Default

หากท่านมั่นใจว่าการตั้งค่าและการหันหน้าจานของท่านเป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วแต่ยังไม่สามารถรับชมรายการได้ตามปกติแล้ว บางครั้งอาจเกิดจากการตั้งค่าหลายครั้งจนเครื่องจำค่าผิดพลาดโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ ท่านสามารถทำการย้อนระบบกลับสู่ค่ามาตราฐานจากโรงงาน เพื่อแก้ปัญหาเครื่องรวนแลัวจึงทำการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

โดยสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1
1.1 สำหรับกล่องระบบ HD ทำได้โดยการกดปุ่ม “เมนู” ที่รีโมทแล้วเลือก “กลับสู่ข้อมูลเริ่มต้น/system recovery” แล้วใส่รหัส (0000)
1.1 สำหรับกล่องระบบ SD ทำได้โดยการกดปุ่ม “เมนู” ที่รีโมทแล้วเลือก “การติดตั้ง” แล้วใส่รหัส (0000)

1.2 หลังจากเลือกกลับสู่ข้อมูลเริ่มต้น/system recoveryแล้วจะมีการยืนยันให้เลือก “ใช่” หลังจากนั้นให้รอสักครู่ระบบจะทำการตั้งค่าเครื่องให้กลับไปสู่ค่ามาตราฐานจากโรงงาน

วิธีที่ 2  เครื่องรุ่น Clear, Lite, UP, HD Pro2, UP HD, HD Pro3, UP HD2 ที่มีซอร์ฟแวร์เวอร์ชันตั้งแต่ V3.06 ขึ้นไป สามารถกดปุ่ม INFO ที่รีโมท แล้วกดปุ่ม 8999 แล้วเลือก “ใช่” เพื่อทำการล้างค่าเครื่อง

ใส่ความเห็น