Author Archives: Jame

การตั้งค่ากล่องรับสัญญาณเพื่อรับชมรายการผ่านดาวเทียมไทยคมกล่อง HD

หลังจากทำการปรับหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจำเป็นต้องทำการตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณเพื่อให้การทำงานของเครื่องรับสัญญาณนั้นทำงานได้อย่างถูกต้องโดยวิธีการตั้งค่าสามารถทำได้ดังนี้ Read More...
ปิดโหมดสีเทา