เกี่ยวกับ IPMTV

บริษัท ไอพีเอ็มทีวี จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัทสื่อสาร โทรคมนาคม ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี
โดยมีเป้าหมายในการให้บริการโทรทัศน์ผ่านสัญญาณดาวเทียมเพื่อการประชา สัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ
ของกลุ่มบริษัท โดยมีการลงทุนไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท และมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการ
ทำสัญญาติดตั้งงานระบบเคเบิลทีวี และออกสิทธิ์การฉายในอาคารซึ่งนั่นก็เหมือนการการันตีถึงความคงอยู่อย่าง
มั่นคงของช่องที่จำเป็นต้องรักษาสัญญาทั้งทางกฏหมาย และจรรยาบรรณของเรา

แผนที่สำนักงานใหญ่

ติดต่อเรา

0%
ปิดโหมดสีเทา