• IPM ขาแขวน LCD ขนาด 32″- 50″ รุ่น BTM50M

  ขาแขวนผนังสำหรับ แอลอีดี-แอลซีดี-พลาสม่า ทีวี ขนาด 32 – 50 นิ้ว
  กลไกปรับมุมออกแบบพิเศษ แค่ขยับทีวีก็ปรับมุมได้ตามต้องการ
  ปรับมุมได้อิสระ +10 องศา
  ระยะห่างระหว่างทีวีกับผนัง 2.5 ซม.
  ติดตั้งง่าย พร้อมระดับน้ำ และชุดน็อตอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
  ขนาดพื้นที่ติดตั้งสูงสุด 400×400 มม.
  ความหนา 1.5 มม.

 • IPM ขาแขวน LCD ขนาด 32″- 65″ รุ่น BTM65L

  กลไกปรับมุมออกแบบพิเศษ แค่ขยับทีวีก็ปรับมุมได้ตามต้องการ
  ปรับมุมได้อิสระ +10 องศา
  ระยะห่างระหว่างทีวีกับผนัง 2.5 ซม.
  ติดตั้งง่าย พร้อมระดับน้ำ และชุดน็อตอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
  ขนาดพื้นที่ติดตั้งสูงสุด 600×400 มม.
  ความหนา 1.5 มม.

 • IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว100เมตร (สีขาว)

  IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว100เมตร (สีขาว)

  คุณสมบัติ
  – เหมาะสำหรับระบบ CATV, MATV, CCTV และ Satellite
  – เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคาร
  – ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี
  – สายนำสัญญาณโคแอกเชียล RG 6
  – คุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก ที่ทั่วโลกยอมรับ
  – ผลิตภายใต้การควบคุมตามมาตรฐาน ISO 9001:2000
  – Jacket ด้านนอกใช้พลาสติก PVC อย่างดี (ไม่ใช่พลาสติกรีไซเคิล)

 • IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว100เมตร (สีดำ)

  IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว100เมตร (สีดำ)

  คุณสมบัติ
  – เหมาะสำหรับระบบ CATV, MATV, CCTV และ Satellite
  – เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคาร
  – ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี
  – สายนำสัญญาณโคแอกเชียล RG 6
  – คุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก ที่ทั่วโลกยอมรับ
  – ผลิตภายใต้การควบคุมตามมาตรฐาน ISO 9001:2000
  – Jacket ด้านนอกใช้พลาสติก PVC อย่างดี (ไม่ใช่พลาสติกรีไซเคิล)

 • IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว20เมตร (สีขาว)

  IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว20เมตร (สีขาว)

  คุณสมบัติ
  – เหมาะสำหรับระบบ CATV, MATV, CCTV และ Satellite
  – เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคาร
  – ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี
  – สายนำสัญญาณโคแอกเชียล RG 6
  – คุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก ที่ทั่วโลกยอมรับ
  – ผลิตภายใต้การควบคุมตามมาตรฐาน ISO 9001:2000
  – Jacket ด้านนอกใช้พลาสติก PVC อย่างดี (ไม่ใช่พลาสติกรีไซเคิล)

 • IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว20เมตร (สีดำ)

  IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว20เมตร (สีดำ)

  คุณสมบัติ
  – เหมาะสำหรับระบบ CATV, MATV, CCTV และ Satellite
  – เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคาร
  – ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี
  – สายนำสัญญาณโคแอกเชียล RG 6
  – คุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก ที่ทั่วโลกยอมรับ
  – ผลิตภายใต้การควบคุมตามมาตรฐาน ISO 9001:2000
  – Jacket ด้านนอกใช้พลาสติก PVC อย่างดี (ไม่ใช่พลาสติกรีไซเคิล)

 • IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว305เมตร (สีขาว)

  IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว305เมตร (สีขาว)

  คุณสมบัติ
  – เหมาะสำหรับระบบ CATV, MATV, CCTV และ Satellite
  – เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคาร
  – ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี
  – สายนำสัญญาณโคแอกเชียล RG 6
  – คุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก ที่ทั่วโลกยอมรับ
  – ผลิตภายใต้การควบคุมตามมาตรฐาน ISO 9001:2000
  – Jacket ด้านนอกใช้พลาสติก PVC อย่างดี (ไม่ใช่พลาสติกรีไซเคิล)

 • IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว305เมตร (สีดำ)

  IPM สายนำสัญญาณRG6 ชิลด์ 64% ยาว305เมตร (สีดำ)

  คุณสมบัติ
  – เหมาะสำหรับระบบ CATV, MATV, CCTV และ Satellite
  – เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในบ้าน หรือ ภายในตัวอาคาร
  – ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี
  – สายนำสัญญาณโคแอกเชียล RG 6
  – คุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลก ที่ทั่วโลกยอมรับ
  – ผลิตภายใต้การควบคุมตามมาตรฐาน ISO 9001:2000
  – Jacket ด้านนอกใช้พลาสติก PVC อย่างดี (ไม่ใช่พลาสติกรีไซเคิล)

 • จานส้ม 65 cm

  จานส้ม 65 cm

  จานส้ม 65 cm

ปิดโหมดสีเทา