• 9x9x32 แคสเคดมัลติสวิตซ์แบบพ่วง BMC9D3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ 12 /16 /24 /32 จุดรับชม
  • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  • สามารถต่อพ่วงแบบขนาน ได้มากกว่า 20 ชั้น
  • มาพร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แบบ แยก Ver-Hor (Quattro)
 • 9x9x24 แคสเคดมัลติสวิตซ์แบบพ่วง BMC9C3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ 12 /16 /24 /32 จุดรับชม
  • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  • สามารถต่อพ่วงแบบขนาน ได้มากกว่า 20 ชั้น
  • มาพร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แบบ แยก Ver-Hor (Quattro)
 • 9x9x16 แคสเคดมัลติสวิตซ์แบบพ่วง BMC9B3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ 12 /16 /24 /32 จุดรับชม
  • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  • สามารถต่อพ่วงแบบขนาน ได้มากกว่า 20 ชั้น
  • มาพร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แบบ แยก Ver-Hor (Quattro)
 • 9x9x12 แคสเคดมัลติสวิตซ์แบบพ่วง BMC9A3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ 12 /16 /24 /32 จุดรับชม
  • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  • สามารถต่อพ่วงแบบขนาน ได้มากกว่า 20 ชั้น
  • มาพร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แบบ แยก Ver-Hor (Quattro)