• 9×32 มัลติสวิตซ์ BMM9D4 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 2 – 4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ /16 /24 /32 จุดรับชม
  • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)
 • 9×24 มัลติสวิตซ์ BMM9C3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 2 – 4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ /16 /24 /32 จุดรับชม
  • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)
 • 9×16 มัลติสวิตซ์ BMM9B3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 2 – 4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ /16 /24 /32 จุดรับชม
  • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)
 • 9×12 มัลติสวิตซ์ BMM9A3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม + เสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 จุดรับชม
  • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)
 • 9×8 มัลติสวิตซ์ BMM983 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม + เสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 จุดรับชม
  • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)
 • 9×6 มัลติสวิตซ์ BMM963 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม + เสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 จุดรับชม
  • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)
 • 9×4 มัลติสวิตซ์ BMM943 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม + เสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 จุดรับชม
  • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)
 • 5×16 มัลติสวิตซ์ BMM5B3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 1 – 2 ดาวเทียม + เสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 /16 จุดรับชม
  • รองรับได้1-2 ดาวเทียม 4ขั้วอินพุทดาวเทียม(Ver2 – Hor2)
  • รองรับเสาอากาศดิจิตอลทีวี (T2)
  • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)

   

 • 5×12 มัลติสวิตซ์ BMM5A3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ใช้สำหรับ 1 – 2 ดาวเทียม + เสาอากาศทีวีดิจิตอล
  • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 /16 จุดรับชม
  • รองรับได้1-2 ดาวเทียม 4ขั้วอินพุทดาวเทียม(Ver2 – Hor2)
  • รองรับเสาอากาศดิจิตอลทีวี (T2)
  • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
  • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)