3×16 มัลติสวิตซ์ BMM3B3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

 • ใช้สำหรับ 1 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 /16 จุดรับชม
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  ควรใช้งานร่วมกับ LNB แบบ แยก Ver-Hor

 

รหัสสินค้า:140246 หมวดหมู่:
 • รายละเอียด

รายละเอียด

 • ใช้สำหรับ 1 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 /16 จุดรับชม
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  ควรใช้งานร่วมกับ LNB แบบ แยก Ver-Hor