/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

3×4 มัลติสวิตซ์ BMM341

 • ใช้สำหรับ 1 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 /16 จุดรับชม
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  ควรใช้งานร่วมกับ LNB แบบ แยก Ver-Hor
รหัสสินค้า:140243 หมวดหมู่:
 • รายละเอียด

รายละเอียด

 • ใช้สำหรับ 1 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 /16 จุดรับชม
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
  ควรใช้งานร่วมกับ LNB แบบ แยก Ver-Hor