5×16 มัลติสวิตซ์ BMM5B3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

 • ใช้สำหรับ 1 – 2 ดาวเทียม + เสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 /16 จุดรับชม
 • รองรับได้1-2 ดาวเทียม 4ขั้วอินพุทดาวเทียม(Ver2 – Hor2)
 • รองรับเสาอากาศดิจิตอลทีวี (T2)
 • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)

 

รหัสสินค้า:140251 หมวดหมู่:
 • รายละเอียด

รายละเอียด

 • ใช้สำหรับ 1 – 2 ดาวเทียม + เสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 /16 จุดรับชม
 • รองรับได้1-2 ดาวเทียม 4ขั้วอินพุทดาวเทียม(Ver2 – Hor2)
 • รองรับเสาอากาศดิจิตอลทีวี (T2)
 • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)