9×32 มัลติสวิตซ์ BMM9D4 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

 • ใช้สำหรับ 2 – 4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ /16 /24 /32 จุดรับชม
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
 • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)
รหัสสินค้า:140258 หมวดหมู่:
 • รายละเอียด

รายละเอียด

 • ใช้สำหรับ 2 – 4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ /16 /24 /32 จุดรับชม
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
 • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)