9×6 มัลติสวิตซ์ BMM963 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

 • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม + เสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 จุดรับชม
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
 • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)
รหัสสินค้า:140253 หมวดหมู่:
 • รายละเอียด

รายละเอียด

 • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม + เสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ 4 / 6 / 8 / 12 จุดรับชม
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
 • พร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • รับสัญญาณ Thaicom Ku ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แยก Ver-Hor (Quattro)