9×9 Ter Sat 2 Way Splitter – BMA921

 • Amplifier ขยายสัญญาณดาวเทียมและเสาอากาศ TV Digital
 • ทำหน้าที่แยก Main สายสัญญาณ จาก1 (เข้า) แยกเป็น 2Main (เข้า)
 • รองรับได้ ทั้งดาวเทียม และเสาอากาศดิจิตอลทีวี (T2)
 • มาพร้อม Adapter ตัดต่ออิสระ
 • สามารถปรับความแรงสัญญาณได้ ด้วยตนเอง
 • มีการสูญเสียสัญญาณในตัวเองน้อย
 • เดินสายได้ไกลขึ้น ด้วยไฟเลี้ยงในระบบ
 • เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวแยกสายMain สัญญาณจาก 1 เป็น 2
  และขยายสัญญาณเพิ่ม ในงานระบบอาคาร ขนาดใหญ่

 

 • ใช้สำหรับแยก หรือ ขยายสัญญาณดาวเทียม 2-4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
 • สามารถต่อพ่วงแบบขนาน ได้มากกว่า 20 ชั้น
 • มาพร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • ควรใช้งานร่วมกับ LNB แบบ แยก Ver-Hor
Compare
รหัสสินค้า: 140265 หมวดหมู่:

รายละเอียด

 • Amplifier ขยายสัญญาณดาวเทียมและเสาอากาศ TV Digital
 • ทำหน้าที่แยก Main สายสัญญาณ จาก1 (เข้า) แยกเป็น 2Main (เข้า)
 • รองรับได้ ทั้งดาวเทียม และเสาอากาศดิจิตอลทีวี (T2)
 • มาพร้อม Adapter ตัดต่ออิสระ
 • สามารถปรับความแรงสัญญาณได้ ด้วยตนเอง
 • มีการสูญเสียสัญญาณในตัวเองน้อย
 • เดินสายได้ไกลขึ้น ด้วยไฟเลี้ยงในระบบ
 • เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวแยกสายMain สัญญาณจาก 1 เป็น 2
  และขยายสัญญาณเพิ่ม ในงานระบบอาคาร ขนาดใหญ่

 

 • ใช้สำหรับแยก หรือ ขยายสัญญาณดาวเทียม 2-4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
 • สามารถต่อพ่วงแบบขนาน ได้มากกว่า 20 ชั้น
 • มาพร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • ควรใช้งานร่วมกับ LNB แบบ แยก Ver-Hor