9×9 Ter Sat Amplifier ปรับเกณฑ์ได้ – BMA911

 • ทำหน้าที่ขยายสัญญาณดาวเทียม และ เสาอากาศดิจิตอลทีวี
 • รองรับได้ ทั้งดาวเทียม และเสาอากาศดิจิตอลทีวี (T2)
 • มาพร้อม Adapter ตัดต่ออิสระ
 • สามารถปรับความแรงสัญญาณได้ ด้วยตนเอง
  มีการสูญเสียสัญญาณในตัวเองน้อย
 • เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวแยกสายMain
  สัญญาณจาก 1 เป็น 2 ในงานระบบอาคาร
 • ใช้สำหรับแยก หรือ ขยายสัญญาณดาวเทียม 2-4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
 • สามารถต่อพ่วงแบบขนาน ได้มากกว่า 20 ชั้น
 • มาพร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • ควรใช้งานร่วมกับ LNB แบบ แยก Ver-Hor
Compare
รหัสสินค้า: 140263 หมวดหมู่:

รายละเอียด

 • ทำหน้าที่ขยายสัญญาณดาวเทียม และ เสาอากาศดิจิตอลทีวี
 • รองรับได้ ทั้งดาวเทียม และเสาอากาศดิจิตอลทีวี (T2)
 • มาพร้อม Adapter ตัดต่ออิสระ
 • สามารถปรับความแรงสัญญาณได้ ด้วยตนเอง
  มีการสูญเสียสัญญาณในตัวเองน้อย
 • เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวแยกสายMain
  สัญญาณจาก 1 เป็น 2 ในงานระบบอาคาร
 • ใช้สำหรับแยก หรือ ขยายสัญญาณดาวเทียม 2-4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
 • สามารถต่อพ่วงแบบขนาน ได้มากกว่า 20 ชั้น
 • มาพร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • ควรใช้งานร่วมกับ LNB แบบ แยก Ver-Hor