9x9x24 แคสเคดมัลติสวิตซ์แบบพ่วง BMC9C3 – พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

 • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ 12 /16 /24 /32 จุดรับชม
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
 • สามารถต่อพ่วงแบบขนาน ได้มากกว่า 20 ชั้น
 • มาพร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แบบ แยก Ver-Hor (Quattro)
รหัสสินค้า:140261 หมวดหมู่:
 • รายละเอียด

รายละเอียด

 • ใช้สำหรับ 2-4 ดาวเทียม และเสาอากาศทีวีดิจิตอล
 • รองรับ 12 /16 /24 /32 จุดรับชม
 • ตัวอุปกรณ์เป็นโลหะชุบสังกะสี แข็งแรงทนทาน ป้องกันสัญญาณ รบกวนจากภายนอกได้ดี
 • สามารถต่อพ่วงแบบขนาน ได้มากกว่า 20 ชั้น
 • มาพร้อม Adaptor ตัดต่อสมบูรณ์แยกอิสระ
 • ควรใช้งานร่วมกับ LNB Universal แบบ แยก Ver-Hor (Quattro)